När ledarskap och hälsa samverkar

Företag med högt medarbetarengagemang blir de mest effektiva, får mest nöjda kunder och når bäst resultat. (Gallup 2013)

Vet du vilka faktorer som gör ditt företag, ditt ledarskap och ditt team framgångsrikt?
Vad gör ni idag för att ge era medarbetare verktyg för att stärka och vårda det friska i er organisation?
Vad skulle vinsten bli om ni höjer och bevarar energin, glädjen och engagemanget?

Sidan är under uppbyggnad, kontakta oss för bäst info:)
camilla@checkpointacademy.se eller linda@checkpointacademy.se

Vår modell = Ert värde

 

Det unika med vår modell är att vi strukturerat jobbar med individuell ledarutveckling och samtidigt skapar interna nätverk för ledare och team att utvecklas tillsammans med verksamhetens bästa i fokus.

Vårt utvecklingskoncept bygger friska och framgångsrika arbetsplatser genom att vi:

  • ger ledare och nyckelpersoner verktyg att utveckla sig själv och sina medarbetare
  • utvecklar team och den sociala arbetsmiljön vilket höjer frisknärvaron
  • stärker självledarskap och livsstilskompetens
  • Förbättrat samarbete över avdelningar genom bättre interkommunikation
  • Ökad arbetstillfredsställelse när alla drar åt samma håll

 

Våra tjänster

Vi lyfter och stärker era ledare och tillsammans med er bygger vi broar mellan avdelningar och nyckelpersoner. Därigenom skapas en starkare VI-känsla, förståelse för varandras roller och effekten blir att alla drar åt samma håll med ett högre engagemang och välmående.

Vi hjälper er även att svara på frågan: Vad behöver vi för att genomföra våra arbetsuppgifter och samtidigt må bra på vägen?

Vi jobbar med individ- och teamutveckling med syftet att skapa en gynnsam kultur för att bygga friska organisationer och arbetsplatser. Vi hjälper er att säkerställa att ni uppnår kraven för organisatorisk och social arbetsmiljö enligt arbetsmiljöföreskrift 2015:4 (AFS).

Ledarutveckling

En personlig ledarutvecklare arbetar med dig individuellt och över tid med fokus på dina utmaningar i din verksamhet, ditt ledarskap och din personliga utvecklingsprocess med stöd av ett välbeprövat ledarskapsprogram.

Nätverk

CheckPoint Academy Arena är ett internt eller externt forum för kunskaps-påfyllnad, erfarenhetsutbyte ledare emellan, forum för dialog och tid för reflektion. Samarbete, samspel och stöd mellan ledare, avdelningar och team är idag en förutsättning för att möta omvärldens förändringshastighet. Vi träffas strukturerat och kontinuerligt.

Hälsa

Att må bra på jobbet, och i livet, handlar om mötet mellan organisatoriska förutsättningar och medarbetarens självledarskap samt livssilskompetens. Vi ger kunskap, inspiration och verktyg för att bygga upp motståndskraft att möta de krav som ställs i vardagen och även ha energi över.

En god social arbetsmiljö är grunden till både psykisk och fysisk hälsa samt en nyckelfaktor för att bygga friska arbetsplatser där människor mår bra, växer och bidrar till verksamhetens resultat. Vad behöver ni för att genomföra arbetsuppgiften och må bra på vägen?

Vår process

Workshop med ledningsgrupp

Workshop med beställare och ledningsgrupp för att säkerställa syftet med utvecklingskonceptet, ta fram ledarskapsprinciper, målsättning och tydliggöra förväntningar grundat på era behov.

Uppstart nätverksträffar

CheckPoint Academy Arena nätverksträffar löper på kontinuerligt med gemensamma träffar med fokus på ny kunskap, forum för dialog, reflektion från vardagen och samverkan mellan ledarna.

Individuell ledarutveckling

En personlig ledarutvecklare arbetar med dig individuellt och över tid med fokus på dina utmaningar i din verksamhet, ditt ledarskap och din personliga utvecklingsprocess med stöd av ett beprövat ledarskapsprogram.

Utvärdering & nästa steg

Kontinuerlig mätning och utvärdering sker med hjälp av kvalitetssäkrade mätverktyg.

Kom och träffa oss

Frukost på Arken hotell 16/11, GBG

Kom och häng med oss och vår samarbetspartner Arken Hotell i Göteborg. Ni får frukost, en presentation av hotellet och en föreläsning där vi pratar om friskfaktorer för social hälsa och vinnande team. Ni går hem med en berikad verktygslåda, nya intryck och många nya kontakter i ert nätverk.

Frukost erbjuds från 07.30 och vi startar kl 8.00-9.00

Anmäl er här

After Work Hotell Eggers 11/10, GBG

Kom och häng med oss och vår samarbetspartner Hotell Eggers på drottningtorget i Göteborg. Ni får ett glas bubbel, en presentation av hotellet och en föreläsning där vi pratar om friskfaktorer för social hälsa och vinnande team. Ni går hem med en berikad verktygslåda, nya intryck och många nya kontakter i ert nätverk.

Ett glas bubbel serveras från kl 17.00 och vi startar 17.30-18.30.

Anmäl er här

Friskvårdsexpo 29/11 november

Mässa och vår föreläsning:
Friskfaktorer för social hälsa och vinnande team

En god social arbetsmiljö är grunden till både psykisk och fysisk hälsa samt en nyckelfaktor för att bygga friska arbetsplatser där människor mår bra, växer och bidrar till verksamhetens resultat. Vi ger dig praktiska verktyg som kan hjälpa er att kartlägga era behov, och sätta mål för den sociala arbetsmiljön. Det handlar om samspelet mellan människor där attityder och beteenden är avgörande. Det handlar om ett samarbete där alla drar åt samma håll och jobbar för gemensamma mål och värderingar, samt att bygga en grund för socialt stöd från både ledare och kollegor.

Om oss

Linda Löfvenstråle

Utvecklar ledare och hälsa

 

Camilla Rova

Utvecklar ledare och hälsa

Samarbetspartners

Nytt fält

5 + 10 =

Genom att skicka detta formulär samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter. Uppgifterna används endast för att kunna kontakta dig. Vi lämnar aldrig uppgifterna vidare till tredje part.
OBS: Du bör ej skriva in känslig information i fältet ”Eventuellt meddelande”.